Vanaf 2022 wordt een nieuwe regeling inzake de uitgave van fiscale attesten van kracht. Daardoor zijn we verplicht om zowel van de deelnemer als van de betaler het rijksregisternummer op te vragen.