De visie van FunSkills is duidelijk. Wij streven naar kampen waarbij leren en plezier beleven centraal staan, met de focus op sport en beweging. Onze kampen worden aangeboden aan de jeugd (6- tot 12-jarigen).

Ons tweeledig doel proberen we te bereiken door de focus te leggen op de volgende elementen:

 • Algemene bewegingsvaardigheden (LEREN)
 • Samenwerking en competitie (PLEZIER BELEVEN)

LEREN

Bij het aanbieden van onze kampen leggen we de focus op het verbeteren van algemene bewegingsvaardigheden. In het onderwijsjargon worden deze vaardigheden benoemd als Fundamental Motor Skills (FMS). De volgend bewegingen of vaardigheden vallen onder de noemer van deze algemene bewegingsvaardigheden:

Loco-motorische vaardigheden:

 • Springen (horizontaal en verticaal)
 • Glijden
 • Lopen

 

Vaardigheden met een bal (met de handen en/of de voeten):

 • Onderhands rollen
 • Bovenhands gooien
 • Vangen
 • Passen
 • Trappen
 • Dribbelen

 

Het leren van dergelijke Fundamental Motor Skills is essentieel om een uiteindelijke bewegingsvaardigheid binnen een bepaalde sport onder de knie te hebben. Wanneer kinderen de verschillende elementen (de FMS) van een bepaalde bewegingsvaardigheid begrijpen en kunnen uitvoeren, kunnen ze na verloop van tijd hun eigen poging of prestatie verbeteren. Het vermogen om een poging of prestatie te verbeteren is essentieel wanneer kinderen deelnemen aan werkelijke sportactiviteiten, zowel nu als op latere leeftijd. Onderzoek toont namelijk aan dat kinderen waarbij de Fundamental Motor Skills goed ontwikkeld zijn, een grotere kans hebben om op latere leeftijd gezond actief te zijn.

PLEZIER BELEVEN

Door de aspecten van samenwerking en competitie toe te voegen, proberen we de kinderen zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de FunSkills-kampen. We proberen hierop zoveel mogelijk in te zetten, aangezien kinderen sneller sportactiviteiten buiten onze kampen of buiten de schoolmuren gaan willen proberen. Binnen elke specifieke doelgroep:

 • De kinderen worden in verschillende teams verdeeld, op basis van hun leeftijd.
 • Elk kind krijgt een polsbandje in de desbetreffende kleur van het team waar hij/zij in werd opgedeeld. Deze teams worden door ons zelf opgesteld, voor de start van het kamp. De kinderen krijgen deze polsbandjes en dragen deze het hele kamp door.
 • Elk team probeert tijdens het kamp jetons te verdienen, die vervolgens op een groot scorebord worden geplakt. Dit scorebord blijft tijdens het hele kamp goed zichtbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen altijd de eigen en de andere scores zien. Hierdoor gaat elk team proberen beter te doen dan de andere teams (competitie tegen andere teams). De enige manier dat dat mogelijk is, is om als team goed samen te werken om de jetons te verdienen.
 • Hoe deze jetons kunnen verdiend worden, wordt voor de start van een bepaalde activiteit meegedeeld aan de kinderen. Het verdienen van de jetons kan door goed samen te werken, een vaardigheid als team uit te voeren, een activiteit als team te winnen, ... Het verdienen van dergelijke jetons is dus een beloning voor het goed samenwerken binnen het team.